Arxiu personal del qui fou director del FIMPT, Miquel Gonzàlez


L'Escola Conservatori Municipal de Música Mestre

Montserrat, destinatària de l'arxiu personal del qui fou

director del FIMPT, Miquel Gonzàlez
En els pròxims mesos l'Escola i Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat de Vilanova i la Geltrú rebrà l'arxiu personal de Miquel Gonzàlez, després que el músic vilanoví ho deixés per escrit en les seves darreres voluntats.

L'acte de donació es formalitzarà mitjançant un conveni que se signarà pròximament entre el centre i la família de Gonzàlez. L'arxiu personal conté un important i documentat fons musical on destaca la col·lecció d'instruments tradicionals d'arreu del món, així com altres instruments musicals com acordions, gralles i una trompeta.

El llegat també inclou una àmplia fonoteca de vinils, cassettes i compact discs de temàtica diversa, si bé preval la música tradicional, ja sigui catalana com de la resta del món.

Un cop es disposi de l'inventari de la donació, el material quedarà dipositat al centre amb l'objectiu que es pugui consultar i utilitzar per part de les persones interessades. També es preveu que es puguin fer exposicions per tal de mostrar tota la riquesa cultural del fons que Miquel González va anar recollint al llarg dels anys. 

https://vilanova.cat