NOVETAT PER A ADULTS (A partir de 16 anys)

Giravoltant al maig
A partir de 16 anys


La primera part del llibre Giravoltant al maig conté l'epistolari Toldrà-Clausells, i algunes cartes de Carner, amb un tema principal que és la gestació d'El giravolt de maig, òpera còmica en un acte, de Toldrà i Carner. En conjunt aquest epistolari és una font documental que amplia la idea del món cultural musical barceloní entre el 1922 i el 1936. Les figures d'Eduard Toldrà i Josep Carner són molt conegudes mentre que pocs saben veritablement qui fou Manuel Clausells.

La segona part conté un llarg annex monogràfic dedicat a l'entorn de la vida i evolució d'aquest emblema del Teatre Líric Català, que inclou imatges de l'època que il·lustren el Giravoltant, tals com postals de l'epistolari, fotografies, reproduccions de programes antics, retalls de diari antics entorn al naixement de l'òpera, etc. etc.). En bastants ocasions aquestes no tenen suficient qualitat gràfica però que hem decidit publicar-les igualment pel seu valor documental.

També s'hi inclouen diversos índexs: Epistolari, dates de les representacions, repartiments d'aquestes, intèrprets, il·lustracions i índex onomàstic. Així com més de 300 Notes que complementen abastament la informació. Tots ells elements que ajuden al lector a situar-se en context corresponent de forma pràctica en cada cas i a poder creuar la informació de forma eficaç. 

Autor: Manuel Capdevila i Font
Editorial: DINSIC  Publicacions musicals. Juny 2021