ARMONÍAS Y SUAVES CANTOS

Des del naixement de la música clàssica les dones que es van atrevir a compondre van ser tractades, en el millor dels casos, amb condescendència: la seva vida sexual era objecte d'escrutini i sovint servia per qüestionar la seva autoria. No obstant això, les vuit protagonistes d'aquest assaig -Caccini, Strozzi, Jacquet de la Guerre, Von Martines, Hensel, Schumann, Boulanger i Maconchy - desafiar les convencions socials que intentaven excloure-les del àmbit artístic i, tot i les adversitats, van aconseguir forjar una obra pròpia, des de la Florència renaixentista fins al Londres de la dècada de 1940, Anna Beer ens apropa a les extraordinàries vides i obres d'aquestes compositores, narra les vicissituds que van experimentar, explora les circumstàncies en què van crear els seus principals peces i considera els motius pels quals, encara avui, aquestes segueixen sense interpretar-se. Harmonies i suaus cants és una celebració del talent i la tenacitat d'unes creadores injustament ignorades pel cànon musical, i un retrat informat i inspirador d'uns èxits artístics dignes del nostre llegat cultural.

Armonías y suaves cantos: Las mujeres olvidadas de la música clásica
Autora: Anna Beer
Editorial: Acantilado