Novetats!Títol: Listz

Autor: Ronald Taylor
Ed. Javier Vergara Editor

Aquesta absorbent i precisa biografia de Liszt escrita per Ronald Taylor i basada en el cabal coneixement de la seva música i de la època, ofereix una vívida percepció de la vida d’aquest gran músic. Analitza les composicions musicals de Liszt, no solament des d’un punt de vista tècnic sinó com a creacions de la seva energia intel·lectual i espiritual.

Taylor mostra, sobretot, perquè Liszt va ser descrit en la seva època com “la més famosa personalitat d’Europa”.
Títol: La música como discurso sonoro
Autor: Nikolalus Harnoncourt
Editorial: Acantilado

Nikolaus Harnoncourt  ha estat capaç d’afegir a la seva impressionant trajectòria com a intèrpret i director, un no menys dens e influïen repertori d’escrits i anàlisis sobre el que podríem denominar la “filosofia de la música antiga”.
Considerat per molts com el autèntic “credo” d’una de les veus més autoritzades de la interpretació musical històrica, el texts aquí reunits són una excel·lent compilació de trenta anys d’experiència i reflexió de la música antiga, i molt particularment de la barroca. Una música que ens parla des d’un codi que l’intèrpret i l’oient del nostre temps ha de conèixer per comprendre totalment el “discurs sonor” de cada època.
Títol: Cartes
Autor: Wolfgang Amadeus Mozart
Editorial: Muchniken Editores, A.S.

El talent de Mozart no s’aprecia solament en la seva música: les cartes que va escriure al llarg de la seva vida són un altre testimoni de la seva sensibilitat i de la seva intel·ligència. Amb ironia i amb un domini del llenguatge ple d’irreverències sintàctiques, el compositor explica la seva trajectòria.

Títol: La pequeña crónica de Ana Magdalena Bach
Autor: Ana Magdalena Bach
Editorial: Juventud

Aquest llibre ens presenta una imatge exacta, humana i psicològica de la vida i obra de Joan Sebastià Bach. Ens dona a conèixer al Bach home en la seva vida quotidiana així com les forces materials i espirituals que el van impulsar en la seva vida i a crear la seva obra.
Títol: Puntos de referencia
Autor: Pierrez Boulez
Editorial: Gedisa

Pierre Boulez és una de les figures més importants de la música contemporània. 
En aquest llibre reuneix tota la seva producció escrita, desenvolupada al llarg dels últims trenta anys, en la que passa revista als seus interessos teòrics, senyala vies d’estudi, critica la seva pròpia obra i la dels altres, complint una trajectòria que, a la vegada, descriu una polifacètica riquíssima fisonomia intel·lectual.

Títol: Las mujeres en la música
Autor: Patricia Adkins Chiti
Editorial: Alianza Música

Des de l’inici de les notes musicals hi ha hagut dones que han escrit música per l’església o per la cort, per el teatre o per les grans masses corals. En la història de la música, en la majoria dels casos, la presencia de la dona és quasi inexistent, excepte com a intèrpret de música composada per homes. Aquest llibre el que peten és donar a conèixer un patrimoni que ens pertany a tots i contribuir a que s’escoltin de nou obres composades per dones.
Títol: La ópera
Autor: Leslie Orrey
Editorial: Destino

En aquest rigorós text de Leslie Orrey es detallen  els caràcters i evolució del únic gènere que integra ficció, música i espectacle en perfecta harmonia. 
Aquest llibre és un instrument imprescindible per conèixer les transformacions principals de l’òpera i per descobrir dades poc conegudes sobre aquest gènere.


Títol: Cartes
Autor: Arnold Schoenberg
Editorial: Edicions Turner

Aquest llibre és una selecció de més de les 3.000 cartes que va escriure i donen una importància històrica del home i del músic, del iniciador de la tècnic dodecafònica i, amb ella, d’un canvi compositiu.
Títol: The music of Toru Takemitsu
Autor: Peter Burt
Editorial: Cambridge University Press

Aquest llibre es el primer estudi complet  de l’obre del compositor que apareix en Anglès. També es el primer llibre que ofereix un anàlisi en profunditat de la seva música.
Les obres de Takemitsu són cada vegada més populars entre les audiències occidentals i Peter Burt intenta donar a conèixer els seus mètodes de treball així com l’hereu que és de la rica tradició de la composició japonesa en el segle XX.

Títol: The Cambridge Companion to Berg
Editad: Anthony Pople

Berg és un dels destacats compositors de principis del segle XX i en els últims anys ha tingut un creixent reconeixement popular de la seva música.
Totes les obres substancials de Berg es comenten en aquest obra, incloent les primeres cançons i música de piano que han vist recentment la llum del dia. Un equip d’experts l’han escrit des d’una perspectiva històrica i crítica i encara que el més important en aquest llibre és la música, també es descriu el context cultural d’estètica i de idees del segle XX.
Títol: Anton Webern
Autor: Allen Forte
Editorial:Yale University Press

El compositor Anton Webern (1883-1945) és una de les grans figures de la música modernista. Les seves obres de maduresa comprenen dos estils: l’anomenada música atonal lliure composada entre 1907 i 1924 i la musica dodecafònica que va iniciar el 1924 i que va desenvolupar al llarg de la seva vida creativa. En aquest llibre un eminent teòric de la música presenta el primer estudi sistemàtic i en profunditat de les seves obres atonals.

Títol: Cartas, cuadros y documentos de un encuentro extraordinario. Arnold Schoenberg, Wassily Kandinsky
Assaig: Hartmut Zelinky
Editorial: Alianza

L’amistat entre Arnold Schoenberg i Wassily Kandinsky és una de les més memorables constel·lacions en el firmament del segle XX; i l’abundant correspondència creuada entre ells constitueix una fita en la història de la modernitat. Entre el 1911-1914, època en que Kandinsky abandona el camí de la figuració en la pintura i Schoenberg liquida la tonalitat tradicional. Durant aquest anys els dos genials creadors van treballar independentment en la idea d’una “obra d’art total”; si és poc conegut que Schoenberg va dedicar una part de la seva vida a la pintura, encara ho és menys que Kandinsky admirava la el seu treball plàstic.Títol: La estética musical  desde la Antigüedad hasta el siglo XX

Autor: Enrico Fubini
Editorial: Alianza Música

La fuerte interacción existente entre la música y la  filosofía a lo largo de toda la historia cultural de Occidente, así como la estrecha vinculación habida entre la música y las demás manifestaciones artísticas y extra artísticas a través de los tiempos, ha quedado plasmada en esta historia de La estética desde la Antigüedad hasta el siglo XX. Las contribuciones musicales aportadas por la Antigüedad, el Medievo, el Renacimiento, el Barroco, la Ilustración, el Romanticismo, el Positivismo, etc., procedentes tanto de filósofos, teólogos, artistas, científicos, filólogos o antropólogos como de músicos propiamente dichos, han sido analizados por Enrico Fubini en torno a un tema tan sugerente y desconocido como es la estética musical.