Scherzo núm. 273


Us envio escanejat l’índex de la revista Scherzo núm. 273 del mes d’abril per si voleu consultar algun article, la trobareu a la biblioteca.