Normativa


Presentació  

La biblioteca de l’Escola i Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat va obrir les seves portes l’abril de 2005 com a biblioteca escolar especialitzada en música i oberta a tota la ciutat

El seu fons consta de: partitures, llibres infantils, llibres de referència i consulta, CDs,  DVDs i revistes:

Revista musical catalana
Scherzo
Música i Educación


Normativa

+ Entrar i estar en silenci
+ No es pot menjar ni beure
+ No es poden deixar les motxilles damunt de les taules
+ Respectar i tenir cura dels llibres i altres documents
+ Quan hem acabat de llegir, cal deixar els llibres a la caixa de retorn corresponent
+ Posar el mòbil en silenci i atendre les trucades fora de la biblioteca


Serveis de la biblioteca

Wi-fi

Disposem de wi-fi a tota la biblioteca. Cal demanar la contrasenya a la responsable de la biblioteca

Blog

Disposem d’un blog dins el web de l’escola on hi pengem tota la informació que es genera des de la biblioteca i que podeu consultar en el següent enllaç:


Audició

Disposem de 3 reproductors de CDs amb auriculars per a poder escoltar la teva música. Cal demanar el servei a la responsable de la biblioteca

Préstec

+ Per l’alumnat és imprescindible portar el carnet de l’escola i per la resta d’usuaris cal portar el DNI per poder utilitzar el servei de préstec
+ El període de préstec serà d’una setmana
+ Poden ser prestats fins a 3 documents alhora
+ Estan exclosos de préstec: partitures, enciclopèdies, col·leccions, diccionaris i revistes
+ Els usuaris i usuàries que tenen documents en préstec han de vetllar pel seu bon estat, així com advertir a la responsable de la biblioteca de qualsevol desperfecte.

L’usuari/a que torni un document malmès o que el perdi haurà de notificar-ho a la Biblioteca i en comprarà un d’igual o n’abonarà el valor equivalent.                                                    
Fins que això no es compleixi quedarà exclòs del servei de préstec
+ Un usuari/a podrà fer una  renovació dels documents que tingui prestats sempre que ho sol·liciti abans que acabi el període de préstec, i sempre i quan el document no estigui
reservat per un altre usuari. En aquest cas caldrà retornar el document.
+ L’usuari/a que no retorni el document en el termini fixat no podrà fer ús del servei de préstec durant un mes.
+ Es poden reservar documents que estiguin prestats. Si diferents usuaris/es volen reservar el mateix document, l’ordre de les reserves s’establirà per la data en que aquestes s’han fet.
+ No hi haurà servei de préstec en els períodes de vacances.

Préstec interbibliotecari

+ La Biblioteca Joan Oliva ens presta mensualment un lot de llibres per lectura i consulta de tots els usuaris de la nostra biblioteca.
Aquests llibres estan exclosos de préstec, però es pot fer una reserva on-line sempre que l’usuari tingui el carnet de les biblioteques de la Diputació.
Quan els llibres retornin a la Biblioteca Joan Oliva es posaran en contacte amb el sol·licitant per tal de fer efectiu el préstec.

+ La Biblioteca Joan Oliva ens fa donació de les revistes següents:

Ópera actual
Rockdelux
Rolling Stone
Melómano
Sons
Enderrock
Jaç
Benzina
CD Compact
Quodlibet
Quadernos de jazz

Activitats

A la nostra biblioteca es realitzen durant el curs diverses presentacions de llibres o altres documents amb temàtica musical. Les dates fixes són per Sta Cecília (patrona de la música) i per  St Jordi (diada del llibre i aniversari de la nostra biblioteca).

Entrades populars d'aquest blog

REVISTA SCHERZO NÚM. 367

REVISTA SCHERZO 340

MOZART