Normativa

Presentació

  
La biblioteca de l’Escola i Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat va obrir les seves portes l’abril de 2005 com a biblioteca escolar especialitzada en música i oberta a tota la ciutat
El seu fons consta de: partitures, llibres infantils, llibres de referència i consulta, CDs,  DVDs i revistes: Revista musical catalana i Scherzo.


Serveis de la biblioteca


Degut a la pandèmia de la COVID-19, actualment la biblioteca resta tancada, però disposem de:


Blog
Disposem d’un blog dins el web de l’escola on hi pengem tota la informació que es genera des de la biblioteca i que podeu consultar en el següent enllaç:
http://bibliotecaecmm.blogspot.com/


Préstec
+ Enguany la demanda de documents en préstec es farà a través d'aquesta adreça de correu, i físicament a través del tutor/a (professorat de l'instrument )
+ El període de préstec serà d’una setmana
+ Poden ser prestats fins a 3 documents alhora
+ Estan exclosos de préstec: partitures, enciclopèdies, col·leccions, diccionaris i revistes
+ Els usuaris i usuàries que tenen documents en préstec han de vetllar pel seu bon estat, així com advertir a la responsable de la biblioteca de qualsevol desperfecte.
L’usuari/a que torni un document malmès o que el perdi haurà de notificar-ho i en comprarà un d’igual o n’abonarà el valor equivalent.                                                    
Fins que això no es compleixi quedarà exclòs del servei de préstec
+ Un usuari/a podrà fer una  renovació dels documents que tingui prestats sempre que ho sol·liciti abans que acabi el període de préstec, i sempre i quan el document no estigui
reservat per un altre usuari. En aquest cas caldrà retornar el document.
+ Es poden reservar documents que estiguin prestats. Si diferents usuaris/es volen reservar el mateix document, l’ordre de les reserves s’establirà per la data en que aquestes s’han fet.
+ No hi haurà servei de préstec en els períodes de vacances

Activitats

A la nostra biblioteca es realitzen diverses presentacions de llibres o altres documents amb temàtica musical. Les dates habituals són per Sta Cecília (patrona de la música) i per  St Jordi (diada del llibre i aniversari de la nostra biblioteca).